Veľkí čítajú malým

Janko, Sofia a Malý princ zo 4. A si pre deti z Ovocníčkovej triedy 2. D pripravili rozprávku „Pod hríbom“. Krásne ju prečítali, dávali deťom rôzne otázky, aby sa presvedčili, či všetkému porozumeli a pomáhali im ukladať obrázky z rozprávky podľa správneho poradia. Druháci boli radi, že sa učia netradične – na chodbe, a že na miesto svojej pani učiteľky majú šikovných štvrtákov.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore