Úspešná spolupráca s materskými školami

Aj v tomto školskom roku deti zo ZŠ na Moskovskej ulici sa so svojím tanečným programom predstavili v MŠ na Novej ulici, na Tulskej ulici, ale aj na Družby. Predškolákom zatancovali niekoľko tancov, ktoré sa deťom a aj pani učiteľkám veľmi páčili. Ich výkon ocenili potleskom. Pani vychovávateľka M.Danišová a dievčatá jeden z tancov škôlkarov aj naučili a spoločne si ho zatancovali.

     Následne prišli všetci predškoláci pozrieť našu ZŠ, kde sa svojím programom predstavili žiaci I. stupňa. Potom ich prváci privítali vo svojich rozprávkových triedach, kde robili spoločné zaujímavé aktivity– maľovali, písali písmenká, spievali, zahrali si divadielko.

    Program bol zároveň pozvánkou na Deň otvorených dverí pre rodičov, ktorý sa uskutoční 31. marca 2016 a na Slávnostný zápis prvákov dňa 5. apríla 2016.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore