Účelové cvičenie na 2.stupni

Žiaci II. stupňa sa v rámci účelového cvičenia zúčastnili besedy pod názvom "ZDRAVOVEDA".

Beseda bola zameraná na podanie prvej pomoci. Na základe niekoľkých modelových situácií sme prechádzali základnými postupmi podania prvej pomoci:

Ako správne volať na čísla záchrannej služby, krvácanie z nosa, cudzie teleso v oku, malé, veľké vonkajšie krvácanie, šok, popáleniny, zlomeniny, infarkt, bezvedomie - masáž srdca, umelé dýchanie.

Beseda bola vedená zážitkovou formou. Majitelia figuríny človeka v ľudskej veľkosti, na ktorej si žiaci mohli vyskúšať masáž srdca, fixovanie zlomeniny... Žiakov vyvolávali, pýtali sa ako by riešili danú situáciu. Sami na sebe si vyskúšali jednotlivé postupy prvej pomoci.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore