Svetový deň vody 2015

V nedeľu 22. marca 2015 si celý svet pripomínal Deň vody. Tekutá, pevná, niekedy neviditeľná, občas studená, inokedy teplá. Priezračná i zakalená, znečistená i dokonale čistá. Sú jej plné oceány, rieky, potôčiky. Dokonca aj pevná zem, po ktorej chodíme, a nebo, na ktoré tak často hľadíme. Vytvorila podmienky pre vznik života na Zemi a nezaobíde sa bez nej žiadna chemická reakcia. Každá jedna bunka nášho tela je od nej existenčne závislá. To je voda.
Voda je základným, nevyhnutným zdrojom pre existenciu života. Voda netvorí len životné prostredie pre mnohé organizmy, ale je aj nevyhnutnou súčasťou ich tiel. Zabezpečuje látkovú výmenu, vylučovanie.... Bez nej by nemohli prebiehať životné funkcie v bunkách. Telo dospelého človeka obsahuje približne 70% vody, denne človek prijíma 2 až 2,5 litra vody vo forme tekutín i v strave.
Napriek jej významu si vodu často nevážime. Zásoby pitnej vody na Zemi nie sú nevyčerpateľné, preto je nevyhnutné ich chrániť, zveľaďovať a udržiavať ich.
Na našej škole sme si Svetový deň vody pripomenuli v týždni od 16. do 20. marca rôznymi aktivitami. Na hodinách deti získavali informácie o vode, diskutovali o šetrení vodou, znečisťovaní vodných zdrojov a vyrábali vlastné postery k tejto téme. Výstavka najzaujímavejších je vo vestibule školy. Aktivity vyvrcholili v piatok ochutnávkou minerálnych a stolových vôd. Vody nám ochotne poskytla spoločnosť Slovenské pramene a žriedla, a. s., ktorej sa aj touto cestou chceme veľmi pekne poďakovať. Žiaci školy tak mali možnosť ochutnať minerálne vody Budiš, Fatra a Gemerka a tiež stolovú vodu Zlatá studňa. O tom, že im chutilo, Vás určite presvedčia aj fotografie.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore