Svetový deň vody

Svetový deň vody
24. marca 2014 – Voda je nevyhnutná pre náš život, je súčasťou rastlinných a živočíšnych tiel. Vo vode vznikol samotný život a je životným prostredím pre mnoho organizmov. Význam vody pre náš život, ale aj najväčšie ekologické problémy s vodou spojené boli témou marcového pondelka, kedy sme si pripomínali Svetový deň vody. Členovia Žiackeho parlamentu pripravili pre svojich spolužiakov aj ochutnávku čistej pramenitej vody z Moštenice pri Banskej Bystrici.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore