Stretnutie s lektorkou z USA

V mesiaci február sme mali na našej škole zaujímavú návštevu. Do   vyučovania anglického jazyka sa aktívne zapojila mladá lektorka z USA, Ryan A.Coffman. Absolvovala niekoľko „pasívnych“ hodín, na ktorých pozorovala, akým štýlom sa na našej škole vyučuje. Následne si pripravila niekoľko vlastných   hodín, ktoré aj sama odučila. Pre deti to bola veľmi cenná kúsenosť. Jednak   preto, lebo hodinu viedol tzv. native speaker (človek pochádzajúci z anglicky   hovoriacej krajiny), ale tiež preto, lebo tieto hodiny boli odučené hravou   formou, pri ktorej boli žiaci nútení využiť všetky nadobudnuté vedomosti   z anglického jazyka, vrátane hovorenia a porozumenia v cudzom jazyku.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore