Stop drogam

Skutočnosť, že droga sa stala realitou dnešnej súčasnosti, si všetci uvedomujeme  a kladieme  väčší dôraz na prevenciu. V mesiaci november, počas týždňa proti drogám bola v rámci preventívnych aktivít vyhlásená celoškolská súťaž o najkrajší plagát s témou škodlivosti drog pre ľudský organizmus. Snahou väčšiny tried bolo odovzdať čo najkrajší plagát. Mnohé plagáty boli naozaj kreatívne, je vidieť, že žiakov téma zaujíma a zdravie im nie je ľahostajné. Všetkým triedam týmto ďakujeme za ich pekné príspevky. Komisia jednotlivé práce zhodnotila a vyhodnotila nasledovne:

  1. – 5.B
  2. – 8.C
  3. – 9.B
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore