Šťastné a veselé ...

Už sa pomaly stáva tradíciou, že naše deti navštívia pred Vianocami obyvateľov Domova dôchodcov na ul. Jilemnického s pripraveným programom a malými darčekmi, ktoré vyrábajú šikovné rúčky vo všetkých oddeleniach ŠKD. Deti z 2.C a 3.C triedy so svojimi pani učiteľkami a vychovávateľkami nacvičili pásmo tančekov, kolied, básní a vinšov. Popriali všetkým pokojné prežitie vianočných sviatkov a obdarovali prítomných klientov DD papierovými Mikulášmi. Naše deti dostali na oplátku čokoládových Mikulášov a pozvanie na ďalšie vystúpenia.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore