Starší čítajú mladším

V roku venovanom čitateľskej gramotnosti, v rámci aktivity „Starší čítajú mladším“ prišli najlepší čitatelia zo 4.B prečítať prvákom z 1.B ukážku z bájky Kohút a líška.
Prváci mali možnosť počúvať správnu techniku čítania a odpovedať na otázky súvisiace s textom.
Jednou zo zaujímavých úloh bolo vyhľadanie a zakrúžkovanie písmeniek, ktoré už poznajú v pripravených slovách napísaných na tabuli.
Štvrtáčky sa roly „učiteliek“ zhostili veľmi dobre,  prvákov zaujali a pochválili ich za správne odpovede. 
Na záver si jedna šikovná prváčka pripravila pre ne prekvapenie– napísala ich v azbuke.
Ak chcete vidieť, ako sa nám darilo, pozrite si fotky vo fotogalérii.

 

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore