Roots and Shoots

Nemôžeme dovoliť, aby naše deti uverili tomu, že pre túto planétu už neexistuje žiadna nádej na záchranu.”   

 
Jane Goodall

Jane Goodall založila celosvetový program Root&Shoots. Je určený pre ľudí, ktorí chcú zmeniť svet, alebo aspoň malú časť sveta – svoje okolie. Do tohto program sú zapojené desaťtisíce ľudí v 120 štátoch celého sveta. Tvoria ho tri základné projekty – jeden na pomoc ľuďom, jeden na pomoc zvieratám a jeden na pomoc životnému prostrediu, o ktoré sa všetci delíme. Vďaka neziskovej organizácii Green Foundation sa program dostal aj na Slovensko a zapojilo sa doňho 5 škôl.

 Korene a výhonky sú najväčšou nádejou do budúcnosti, pretože my a naše deti, sme korene a výhonky, ktoré na tejto zemi rastú. Správanie každého jedného z nás má na túto planétu dennodenne neuveriteľný dopad a je len na nás akou cestou sa vyberieme.

Naša škola, konkrétne žiaci šiesteho ročníka sa rozhodli zmeniť svet k lepšiemu! Dostali nápad ako by mohli pomôcť životnému prostrediu a začali plánovať, kresliť, písať listy,pripravovať obhajobu projektu, aby získali potrebné finančné prostriedky z nadácie Green Foundation. Začali budovať bylinkovú záhradku, ktorá by mala slúžiť nielen žiakom školy, ale aj deťom blízkej materskej školy a tiež obyvateľom blízkeho sídliska. Tiež by chceli vytvoriť eko-ihrisko z vyradených pneumatík, aby tým nielen skrášlili svoje okolie, ale prispeli k recyklácii a separovaniu odpadu.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore