Regionálne kolo Hviezdoslavovho Kubína

Vo štvrtok 22. marca 2018 otvorila škola svoje brány pre recitátorov z celého banskobystrického regiónu. V priestoroch školskej knižnice a dvoch učební zneli texty rôznych slovenských i zahraničných autorov. Recitátori ukázali ako vedia pracovať s tempom, dôrazom, hlasom, ako sa vedia vcítiť do textu či ako ho vedia „predať“. Organizátori aj zúčastnení  odchádzali domov s pocitom, že umelecké slovo ešte nevymrelo, a že si deti aj v dnešnej uponáhľanej dobe ukradnú čas pre literatúru. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore