Regionálne kolo HK

Dňa 22. 3. 2017 sa v priestoroch našej školy uskutočnilo, už tradične, regionálne kolo súťaže v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa ho 60 recitátorov z celého banskobystrického regiónu. Celý deň sa niesol v znamení lásky k literatúre, básňam i prozaickým textom. Porota mala veľmi ťažkú úlohu, lebo mohla do krajského kola posunúť len jedného víťaza z každej kategórie. Našu školu úspešne reprezentovala žiačka Natália Klimentová z 3.A, ktorá si odniesla pekné tretie miesto. Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu seba, školy i okresu, víťazom blahoželáme a tešíme sa na ďalšie takéto podujatie opäť o rok.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore