Rakytovce - čistička odpadových vôd

Posledný októbrový týždeň sa žiaci VI.A a VI.B triedy zúčastnili exkurzie na Čističku odpadových vôd v Rakytovciach pri Banskej Bystrici. Žiaci sa zaujímavým spôsobom oboznámili so mechanicko-biologickým čistením odpadových vôd. Čistenie odpadových vôd má obrovský význam pre zachovanie čistoty našich vodných tokov a udržiavanie aktívneho vodného života v nich. Na čističke žiaci prežili veľmi intenzívny zmyslový zážitok, vďaka ktorému si uvedomili význam ochrany prírody a každodennej starostlivosti o životné prostredie.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore