Prvý školský deň 2015

Dňa 2. septembra 2015 sa opäť slávnostne otvorili brány našej školy. Žiaci sa po dvojmesačných prázdninách vrátili do školských lavíc. V átriu našich žiakov čakali ich pani učiteľky, kamaráti z triedy, i zaujímavý program v podobe pesničiek, básní a vystúpenia dievčat z tanečného krúžku.

Prednosta Mestského úradu v Banskej Bystrici JUDr. Martin Adamec, pani riaditeľka a pani zástupkyne slávnostným príhovorom otvorili nový školský rok. Zaželali deťom v tomto školskom roku veľa úspechov.

Tento deň bol veľkým dňom hlavne pre prváčikov. Konečne sa posadili za školské lavice, spoznali svoju pani učiteľku a kopu nových priateľov.

Do chodieb a tried sa znova vrátil detský smiech.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore