Projektové práce z dejepisu

Naučiť sa urobiť dobrý projekt nie je záležitosť mesiaca. Naučiť sa projekt naplánovať, zrealizovať a odprezentovať sa budú žiaci učiť postupne. Treba sa naučiť rešpektovať danosti každého jednotlivca, vedieť si presadiť svoj názor alebo naopak, vedieť ustúpiť v pravý čas. V piatom ročníku dostali žiaci za úlohu v skupinách pripraviť projekty na danú tému. Práca im trvala skoro mesiac, venovali sa tomu len na hodinách dejepisu a mnohí boli prekvapení, že od plánovania k prezentácii vedie dlhá cesta. Nakoniec to zvládli a v projektovej práci sa budú postupne zdokonaľovať.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore