Program pre seniorov

Program pre seniorov.

 

V stredu – 6. novembra 2013 sa v estetickej učebni uskutočnil program pre seniorov z Klubu dôchodcov POHODA a pre starých rodičov našich detí.Hneď po príchode vzácnych hostí deti obdarovali vlastnoručne vyrobeným blahoželaním a o 14-stej hodine otvorili vystúpenie tanečnice z krúžku AEROBIC-DANCE. Celým programom sprevádzali moderátori a recitátori z 5.A triedy a svojím tancom, spevom a hereckým umením starých rodičov potešili okrem tanečníc aj deti z 1.C, 3.C, 4.oddelenia ŠKD,z krúžku muzikál a Denisko svojím krásnym spevom. Účinkujúcich bolo neúrekom, ale veľmi nás potešili aj seniori, ktorí prišli vo veľkom počte.Pani vedúca z POHODY obdarovala deti sladkosťami, poďakovala všetkým za pekný program a tak sa všetci tešíme na spoločné stretnutie aj v budúcom roku a hlavne prajeme našim starkým veľa - veľa zdravia.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore