Prednes poézie a prózy na 1. stupni

Nie nadarmo sa hovorí: “Kniha, najlepší priateľ človeka. “Veď dobrá kniha je to najkrajšie čo môžeme niekomu darovať a to najlepšie, čo môžeme svojmu srdcu ponúknuť. V knižkách ukryté krásne príbehy o deťoch, zvieratkách, ba aj veciach ožili ústami recitátorov - žiakov  našej školy dňa 18. januára 2018, kedy sa konalo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Svojim prednesom potešilo porotu a prítomných divákov 34 súťažiacich  I.kategórie - žiakov 2.-4. ročníka.

Prednes poézie

1. miesto:     Sofia Sirotiaková       4.A
2. miesto:     Sára Kapriová           2.B
                     Danka Konôpková     3.B
3. miesto:     Natália Šušová          3.B

Prednes prózy

1. miesto:    Natália Klimentová    4.A
2. miesto:    Andrej Palúch           3.A
                    Ema Argalášová        3.C
3. miesto:    Silvia Sujová             4.A
                    Viktória Vajcíková      4.C

Víťazom srdečne blahoželáme!

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore