Prednes poézie a prózy

 dňoch 3. a 4. februára 2015 prebehlo na ZŠ Moskovská školské kolo v prednese poézie a prózy v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín v 3 kategóriách. Súťaže sa na 1. stupni zúčastnilo 35 žiakov, na druhom stupni 20 žiakov. Predviedli skvelé výkony, a veru rozhodovanie porote neuľahčili.

Postupujúcim víťazom držíme palce v ďalšom kole.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore