Prednáška k ENV

V rámci environmentálnej výchovy sa žiaci 4. ročníka našej školy zúčastnili prednášky o význame mokradí. Svetový deň mokradí si každoročne pripomíname 2. februára, pretože v tento deň bol v roku 1971 podpísaný Ramsarský dohovor – medzinárodný dohovor na ochranu mokradí. Mokrade zohrávajú neoceniteľnú úlohu v kolobehu vody, ovplyvňujú mikroklímu.  V období dažďov a záplav dokážu z krajiny nasať prebytočnú vodu a v období sucha ju pozvoľna vypúšťajú späť. Majú schopnosť regulovať množstvo vody v krajine a pomáhajú tak predchádzať záplavám. Aké rastliny a živočíchy tu žijú, ako nám mokrade pomáhajú a prečo ich máme chrániť - o tomto všetkom nám prišla porozprávať Ing.Jana Kološtová zo Správy NAPANT, ktorej ďakujeme za zaujímavú prezentáciu a za to, že sa žiaci naučili nové a užitočné informácie.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore