Potulky mestom

25. a 28. septembra sme za krásneho slnečného počasia so žiakmi piateho ročníka absolvovali potulky mestom - historickú prehliadku nášho mesta. Žiaci mali možnosť spoznať históriu Námestia SNP nielen prechádzkou, ale aj cez odborný výklad pani sprievodkyne. Miesta, cez ktoré prechádzali už mnohokrát, sa im ukázali v úplne inom svetle. Spoznali skutočnú výšku mestských hradieb, zistili, že vedľa hodinovej veže bola väznica, že pri morovom stĺpe stála klietka hanby, niektorí prvýkrát vošli do priestorov Radnice a videli, ako boli usporiadané domy na námestí, zistili, že v našom meste spali synovia uhorskej kráľovnej a mnoho ďalších zaujímavostí. Pani sprievodkyňa mala čo robiť, aby stíhala odpovedať na ich zvedavé otázky. Spoznať naše mesto a región bude naším cieľom aj pri ďalších výletoch a exkurziách.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore