Policajt je „kamarát“

Už od začiatku týždňa sa deti prvej besedy s policajtmi nevedeli dočkať. Konečne prišiel štvrtok. Plní očakávania sme spoločne pripravili triedu a odrátavali minutý do štrnástej hodiny. Vo dverách sa zjavila pani policajtka a pán policajt. Deti ich srdečne privítali a mohli sme začať besedovať. Spoločne sme diskutovali na témy bezpečnosť na ceste do školy, ako správne prechádzať po zebre, na čo slúži reflexná vesta, kde a kedy ju používať. Deti zaujímala aj dopravná výchova. Poznali mnohé značky, za čo ich policajti veľmi pochválili. Zopakovali sme si dôležité čísla a na záver, za odmenu, policajti rozdali deťom krásne ilustrované pracovné zošity. V besedách budeme pokračovať priebežne počas celého roka.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore