Plavecký výcvik

V priebehu dvoch týždňov od 14. do 27. marca 2016 žiaci piateho ročníka absolvovali  plavecký výcvik. Výcvik prebiehal v dvoch turnusoch pod vedením dlhoročnej a skúsenej  trénerky plávania pani Pažákovej. Boli rozdelení do štyroch plaveckých skupín podľa svojich  schopností a v týchto skupinách plávali počas celého výcviku. Všetci žiaci sa mohli dosýta  vyplávať, vysaunovať a za odmenu po dobrých výkonoch nechýbal ani deťmi veľmi obľúbený  tobogán. Plavci sa zúčastnili záverečných „pretekov sebaprekonávania“ ,ktoré všetci žiaci  úspešne zvládli a každý z nich bol odmenený „mokrým vysvedčením.“

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore