pasovacka piatakov 2014

V piatok sa žiaci oboch tried, V.A a V.B, podrobili tradičnému rituálu, ktorým ich starší žiaci zo Žiackeho parlamentu privítali na druhom stupni. Piataci museli odvážne splniť pripravené úlohy – ochutnať čarovný nápoj a zložiť slávnostný sľub, až potom boli slávnostne pasovaní za žiakov druhého stupňa.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore