Paralympiáda 2018

V piatok 1.6. 2018 sa na ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica, uskutočnila PARALYMPIÁDA pre deti prvého stupňa, ktoré navštevujú školský klub. Aj keď predpovede počasia nám nepriali, nakoniec všetko dopadlo na výbornú a v slnkom zaliatych exteriéroch školy prebehla poobede paralympiáda. Desať dômyselne pripravených disciplín čakalo na pretekárov, ktorí sa po zložení olympijského sľubu s radosťou pustili do ich plnenia. Najkreatívnejšou disciplínou bolo maľovanie nohami, kde mali deti možnosť vyskúšať si na chvíľočku tvoriť obraz inak ako rukami. Napriek náročnosti bola táto disciplína jednou z najatraktívnejších. Hmatové pexeso potrápilo deti, ktoré sú zvyknuté vnímať pexeso len očkami, priraďovanie vôní byliniek zas zamestnalo nošteky detí. Ich jazýček mal možnosť predviesť sa pri priraďovaní chutí. Obratnosť sa ukázala na prekážkovej dráhe i kolobežkách. Keď deti svoju dominantnú ruku skryli pod tričko a druhou rukou niesli pohár plný vody po prekážkovej dráhe, zistili, že to vôbec nie je také jednoduché, ako si mysleli na prvý pohľad. Dôveru jeden voči druhému si museli prejaviť, keď jeden vidiaci viedol druhého, ktorý mal zaviazané oči a ich úlohou bolo bezpečne prejsť pomedzi stromy nášho náučného chodníka.

Paralympiáda mala u detí obrovský úspech a jej hlavné posolstvo – vnímať a prijímať ľudí s telesným alebo mentálnym znevýhodnením sa deťom vrylo do ich srdiečok. Ďakujeme! Deťom, ktoré svedomito plnili všetky disciplíny, našim rozhodcom /žiakom druhého stupňa/, pani vychovávateľkám, SCVČ Relaxáčik, Rodičovskému združeniu pri ZŠ Moskovská 2 v Banskej Bystrici a samozrejme Mestu Banská Bystrica, ktoré finančne prispelo na realizáciu tejto vydarenej a posolstvo nesúcej akcie

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore