Oslobodenie BB

24. marca 1945, už 72 rokov odvtedy, čo sovietske a rumunské vojská postúpili k Banskej Bystrici, aby ju oslobodili spod fašistickej okupácie. Počas oslobodzovacích bojov zahynulo mnoho spojeneckých vojakov, 26. marca sa však mesto stalo slobodným. Túto významnú udalosť našich dejín si za prítomnosti zahraničných delegácii Banskobystričania každoročne pripomínajú kladením symbolických vencov a inak tomu nebolo ani teraz. Tento rok sa pripomienky zúčastnili aj žiaci našej základnej školy a vyjadrili tak vďaku všetkým, ktorí sa podieľali na porážke fašizmu a nacizmu a padli pri oslobodzovaní nášho mesta. Ešte pred samotným začiatkom osláv navštívili naši žiaci priestory pamätníka SNP, kde si prezreli expozíciu, ktorá prezentuje rozhodujúce politické, vojenské a spoločenské udalosti histórie Slovenska v kontexte s dejinami Európy v rokoch 1918-1948.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore