Oskariáda 2016

Na konci každého školského roka predstavíme našich najúspešnejších žiakov na podujatí, ktoré nazývame Oskariáda. Tu riaditeľka školy v spolupráci s rodičovskou radou oceňuje žiakov, ktorí úspešne reprezentovali školu v predmetových olympiádach a v športových súťažiach. Podujatie sa uskutočnilo 27.júna 2016 v Estetickej učebni našej školy. Tento rok bol tiež plodný na úspechy žiakov a preto bolo ocenených až 94 žiakov školy. Na podujatí sa zúčastnilo 133 rodinných príslušníkov. Ceremoniál oceňovania bol ukončený malou recepciou, na ktorej sa pri družnom rozhovore stretli žiaci, rodičia a učitelia. Ocenení boli ....

1. stupeň

2. stupeň

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore