Oscariáda 2015

Koniec školského roka znamená pre školy okrem zhonu aj príležitosť zhodnotiť svoju prácu. Tradične v tomto čase riaditeľka školy v spolupráci s rodičovskou radou oceňuje žiakov, ktorí úspešne reprezentovali školu v predmetových olympiádach a v športových súťažiach. Podujatie, ktoré sme nazvali Oskariáda, sa uskutočnilo 25.júna 2015 v Estetickej učebni našej školy. Tento rok bol tiež plodný na úspechy žiakov a preto bolo ocenených až 72 žiakov školy. Na podujatí sa zúčastnilo 103 rodinných príslušníkov. Ceremoniál oceňovania bol ukončený malou recepciou, na ktorej sa pri družnom rozhovore stretli žiaci, rodičia a učitelia.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore