Olympijský festival detí a mládeže

Žiaci prvého stupňa našej školy sa dňa 7. júna zúčastnili Olympijského festivalu detí a mládeže. Športové podujatie organizovala ZŠ Spojová, ktorá privítala na svojej pôde žiakov zo ZŠ Moskovská a zo ZŠ Gaštanová. Súťažiaci predstavili svoje sily v troch individuálnych disciplínach: beh na 50 m, hod plnou loptou a skok do diaľky a dvoch kolektívnych hrách: futbal  a vybíjaná. Celý športový deň sa niesol v duchu fair play. Sprevádzala nás dobrá nálada, športové nadšenie a sladké občerstvenie v podobe croissantu. Po ukončení športových disciplín mali deti možnosť vidieť názorné ukážky džuda a vyskúšať si prvky sebaobrany s kvalifikovanými trénermi. Žiaci našej školy reprezentovali úspešne, o čom svedčí 1. miesto v kategórii Futbal (4. ročník), 2. miesto vo Vybíjanej (4. ročník). Výborné výsledky dosiahli aj prváci, ktorí vyzbierali medaile vo všetkých individuálnych kategóriách (chlapci: beh – 1. miesto, skok do diaľky – 1. miesto, hod plnou loptou – 2. miesto; dievčatá: skok do diaľky – 3. miesto, hod plnou loptou – 3. miesto ). Výborne sa umiestnili aj žiaci ostatných ročníkov našej školy. Žiaci ZŠ Moskovská si okrem medailí doniesli kopu skvelých zážitkov, nových priateľstiev ale aj nových skúsenosti z reprezentácie školy. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore