OK - Technickej olympiády

Dňa 2. 12. 2015 sa dvaja žiaci - Martin Ťažký 9.AMatúš Bačík 8.A – zúčastnili OK Technickej olympiády. V 1. časti museli riešiť úlohy, ktoré preverili ich vedomosti a v 2. časti zhotovili výrobok – svietnik. Darilo sa im v oboch častiach veľmi dobre, a tak sa umiestnili na 2. mieste. Gratulujeme!

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore