Ochranárik tiesňového volania a CO

Prvý december sa postupne stáva tradíciou v oslavách národného dňa tiesňovej linky 112. V tento deň už po piatykrát Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR vyhlasuje výtvarnú súťaž „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“. Téma tohto ročníka znela:
„Akú záchranársku techniku som videl zasahovať a s čím by som pomohol ja“.
Okresný úrad v Banskej Bystrici pozval víťazov na odovzdávanie cien, kde pri tejto príležitosti predstavili svoju činnosť hasiči, policajti i záchranári. Deti si vypočuli základné informácie od všetkých záchranných zložiek, a taktiež mali možnosť vidieť niekoľko praktických ukážok zo záchranárskeho prostredia.
Do súťaže sa zapojili aj žiaci zo ZŠ Moskovská 2. V kategórii žiakov základných škôl I. a II. stupňa naše žiačky obsadili v oboch kategóriách všetky tri popredné miesta.

Kategória žiaci základných škôl I. stupňa:

1.miesto – Lenka Šajdíková z III. C triedy
2.miesto - Veronika Vengerová z III. C triedy
3.miesto - Katarína Szásziková z III. C triedy

Kategória žiaci základných škôl II. stupňa:

1.miesto - Martina Voskárová z VIII.Atriedy,
2.miesto - Terezke Žabkovej zo VII. B triedy
3.miesto - Valéria Kuzmínová zo VII. B triedy.

Cenu absolútneho víťaza v súťaži Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany 2017 získala Martina Voskárová z VIII. A triedy.
Výherkyniam srdečne gratulujeme a želáme im ešte veľa úspechov (nielen) vo výtvarných súťažiach.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore