Ochrana života a zdravia 2. ročník

V piatok 16.09. strávili žiaci 2.ročníka dopoludnie v prírode, kde v rámci dňa Ochrany života a zdravia získavali nové vedomosti a zručnosti o prírode, prvej pomoci a správaní sa počas mimoriadnych situácií. V pohybových aktivitách si preskúšali svoju šikovnosť, obratnosť a rýchlosť. Slniečko sa nám postaralo o pekné počasie a deti o skvelú atmosféru.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore