Netradičné hodiny slovenčiny

Povedzme si pravdu. Hodiny slovenského jazyka a literatúry nie sú v súčasnosti pre žiakov práve najpopulárnejšou formou trávenia ich školského času.  Práve preto sa učitelia tohto predmetu rozhodli, že ukážu žiakom, ako urobiť z nepopulárneho predmetu zážitok, na ktorý budú dlho spomínať. Piataci čítali v knižnici.  Mohli si vybrať miesto, kde si budú s knihou najviac rozumieť. Niektorí zvolili sedenie pod stolom, iní klasické kreslo pri okne. Pohľad to bol zaujímavý. Siedmaci v rámci triedneho projektu, predstavovali ľubovoľnú knihu, ktorú prečítali svojim spolužiakom. Jedného žiaka nadchla táto aktivita natoľko, že priniesol z domu osem kníh prečítanej autorky. Pútavou bola aj aktivita ôsmakov, ktorí sa pri čítaní knihy vžili do hrdinov príbehu a takouto formou reprodukovali úryvok z knihy a prezentovali tak zároveň svoje dojmy z prečítaného. Všetkým žiakom aj učiteľom prajeme, aby sa slovenčina aj takouto formou dostala na vrchol rebríčka obľúbenosti predmetov  škole.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore