Návšteva ÚĽUVu a Matejovho domu

V deň testovania piatakov sa žiaci šiesteho ročníka zúčastnili návštevy dvoch centier zameraných na vzdelávanie a kultúru detí. Ich prvé kroky viedli do Ústredia ľudovej umeleckej výroby, kde sa žiaci dozvedeli informácie z oblasti výroby drotárskych a hlinených výrobkov. Vizuálny zážitok im spríjemnil fujarista, ktorý im na vlastnoručne vyrobenej fujare zahral dve piesne, z toho jednu s vianočnou tematikou. Po oživení tradičných remesiel sa žiaci vybrali do Matejovho domu, kde im lektorky zaujímavou formou priniesli informácie o histórii Banskej Bystrice. Mali možnosť vyskúšať si voľbu richtára a iné zaujímavé veci, ktoré im obohatili skúsenosti a vedomosti z oblasti všeobecného vzdelania.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore