Návšteva Tihányiovského kasťieľa

V rámci celoročného motivačného projektu „Knižní pátrači“ deti zo siedmeho a ôsmeho oddelenia dňa 5.6.2015 navštívili Tihányiovský kaštieľ.

V ňom si pozreli expozíciu Príroda stredného Slovenska, ktorá je tematicky členená do 8 výstavných miestností, z ktorých každá poskytuje prostredníctvom zastúpených živočíchov, rastlín, hornín, nerastov a skamenelín obraz o prírode 8 celkov bývalého stredoslovenského kraja. 2400 exponátov, množstvo fotografií a schém predstavuje typické ukážky najvýznamnejších prírodných a umelých ekosystémov. Účelom expozície je nielen pomôcť jej návštevníkom naučiť sa rozoznávať i menej známe druhy hornín, nerastov a živočíchov , ale aj rozšíriť si vedomosti z oblasti ekológie a ochrany prírody.

Expozícia sa deťom veľmi páčila a svoje dojmy zachytili na pekných výkresoch, ktoré budú vystavené na chodbách pred oddeleniami.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore