Návšteva kamarátov v materských školách

Dňa 10. 11. 2015 žiaci 3.ročníka prišli navštíviť svojich mladších kamarátov v MŠ Tulská, Družby a Nová. Predškoláci sa na školákov tešili a netrpezlivo ich očakávali – v MŠ Tulská im na privítanie zahrali divadielko o lesných zvieratkách. Tretiaci si pre malých kamarátov pripravili rozprávkové jesenné príbehy, ktoré im prečítali a potom sa o nich rozprávali. Nasledovali tvorivé dielne v zmiešaných skupinách, kde deti vyrábali krásne výrobky z jesenných prírodných materiálov, popri tom si aj zaspievali a vzájomne si pomáhali. Aktivity sa páčili tretiakom i predškolákom. Na záver sa školáci rozlúčili so škôlkarmi a za návštevu si odniesli sladkú odmenu.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore