Náučný chodník Králická tiesňava

V rámci celoklubového projektu „Flórko a Faunička“ sa deti zo IV. a  VII. oddelenia zúčastnili poznávacej vychádzky po náučnom chodníku v Králickej tiesňave. Vychádzka sa uskutočnil 29.3. Deti sa spolu s pani vychovávateľkami na náučný chodník dopravili autobusom prímestskej dopravy. Vychádzka sa začala v časti Králik - Rôtovo, odkiaľ sa postupovalo po komunikácii až k začiatku náučného chodníka, ktorý je vyznačený na oznamovacej tabuli, kde sú uvedené aj dôležité informácie o náučnom chodníku , chránených rastlinách a zvieratách v tejto oblasti. Ďalším cieľom vychádzky bol 7 metrový vodopád, ktorý sa všetkým veľmi páčil. Po prejdení náučného chodníka si deti zahrali futbal, zmerali si sily v preťahovaní lanom, ale aj „pomohli prírode“, vyčistili potok, v ktorom sa aj zahrali, púšťali loďky nimi urobené z dreva. Všetky rastliny , stromy a iné zaujímavosti zdokumentovali, odfotografovali.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore