Naši žiaci a náučný chodník

Počas minulých týždňov pani učiteľky vypracovali brožúrky, ktoré sú plné zaujímavých úloh. Žiaci prvého až štvrtého ročníka ich vypracovávali v skupinkách. A čím sú zaujímavé? Tieto brožúrky sa viažu na náš nový náučný chodník. To znamená, že žiaci počas jednej vyučovacej hodiny chodili, zbierali informácie z informačných tabúľ, riešili vedomostné ale aj tvorivé úlohy. Tímy s najväčším počtom bodov v ročníku budú ocenené v nasledujúcich dňoch.

A aby si aj iné deti vyskúšali svoje vedomosti priamo medzi stromami, na to budú slúžiť naše brožúrky aj žiakom z iných škôl. Dokonca máme pripravené úlohy aj pre deti z materských škôlok, na ktoré sa tiež veľmi tešíme.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore