Naše kreatívne krabice na triedenie odpadu

Naše kreatívne krabice na triedenie odpadu

Žiaci našej školy sa v priebehu septembra až do 16. októbra zapojili do celoškolskej akcie „Vytvor si najkreatívnejšie krabice na triedenie odpadu“. V každej triede sa s touto úlohou popasovali po svojom. Výsledkom sú krásne škatule na zber papiera a plastu, ktoré sú umiestnené v každej triede na viditeľnom mieste. Odmenou pre šikovných žiakov je poďakovanie za ochranu od našej planéty, ktoré si každá trieda nájde na svojich dverách. Tak isto ich v priebehu pár dní čaká milá odmena.

Vyhodnotenie zberu krabíc:

  1. miesto – VIII.B (10b)
  2. miesto – VIII.A (9b)
  3. miesto – VIII.C, VI.A (8b)
  4. miesto – 7.A (7b)
  5. miesto – IX.A, IX.B (6b)
  6. miesto – VII.B (4b)
  7. miesto – V.A, V.B, V.C, VI.B

(Bodovací systém bol nasledovný: Maximálny počet bodov bol 10. Z toho 2 za vytvorenie 1 krabice, 4 za vytvorenie 2 krabíc a max. 6 bodov mohli žiaci získať za celkový estetický dojem hodnotiacej komisie).

Všetkým triedam ďakujeme za zapojenie sa do tejto súťaže a veríme, že recyklovaním pomôžeme aj našej planéte Zem.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore