Múzeum holokaustu v Seredi

Koncom apríla sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili exkurzie v Múzeu holokaustu v Seredi. Spolu s pani sprievodkyňou si prezreli umeleckú inštaláciu v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora a spoznali autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Jedným z vystavených artefaktov je dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz. Žiaci si vypočuli prednášku na tému Deti a holokaust a rozšírili si tak vedomosti získané na hodinách dejepisu. Múzeum sa stále rozširuje, a tak sa tam opäť  niekedy vrátime.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore