Mošovce, Martin - Literárna exkurzia

Utorok bol pre ôsmakov iný než zvyčajne. Namiesto do školských lavíc si sadli na autobus, ktorý ich viezol na pamätné miesta nášho literárneho diania.  Prvou zastávkou boli Mošovce, miesto narodenia slovenského literárneho klasika Jána Kollára.  V jeho rodnej a dnes pamätnej izbe si žiaci popozerali rôzne pamiatky z jeho pozostalosti, spomienkové fotografie a mnohé zaujímavosti si vypočuli od pani lektorky, ktorá ich sprevádzala. Nenechali sme si ujsť ani prehliadku ľudových remeselníckych potrieb a výrobkov, ktoré sú zachované v obci a uložené v MÚZEU REMESIEL  neďaleko. Uhádnuť, ktorá pomôcka či náradie bolo na čo určené, je veru dnes už pre súčasníkov ozaj ťažké. Ale  aspoň na chvíľu si žiaci mohli predstaviť  prácu  našich predkov v minulosti. 

Exkurziu sme zavŕšili návštevou našej kultúrnej ustanovizne MATICE SLOVENSKEJ. Následne sme navštívili jej  kníhkupectvo a pozreli sme si najnovšie,  ale i skôr vydané tituly z jej kolekcie. Na záver môžeme povedať, že exkurzia sa nám vydarila a odchádzali sme domov spokojní.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore