Morena

Jar už príde.....

„Morena, Morena, na ceste do mora!
Zimu do doliny, teplo do dediny!“

Takéto aj iné vykrikovačky a piesne sa dnes v popoludňajších hodinách niesli ulicami Fončordy. To deti z Moskovskej Základnej školy so svojimi vychovávateľmi  vynášali vlastnoručne vyrobené bohyne zimy – Moreny do Udurnej. Zimu už nechceme, nech príde jar!

„Slnce, slnce, poď na naše líčko, dáme ti vajíčko.
Otvoríme vráta, dáme ti kus zlata.
Ďuro daj nám slnka, do nového hrnka.
Veď mi ti ho dáme, keď sa poihráme.“

A Ďuro naozaj dal slnka. Strávili sme príjemné popoludnie pod hrejivými lúčmi konečne akoby jarného slniečka. Morenu sme upálili aj utopili a pripomenuli si ľudové tradície našich predkov.

M. Danišová
Foto: vychovávateľky

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore