MIKULÁŠ 2015

V piatok 4.12. zavítala mikulášska nálada aj na našu základnú školu. Už od rána bolo na učiteľoch i na žiakoch badať, že to nie je len ďalší deň v škole. Panovala tu sviatočná nálada, akoby sa duch sv. Mikuláša vznášal nad učiteľskými katedrami i žiackymi lavicami .

Žiaci ešte pred prvým zvonením zaplnili tabule klasickými mikulášskymi rýmovačkami o neskúšaní a neučení sa, ktorými sa snažili obmäkčiť učiteľov. Počas prvých dvoch hodín navštívil jednotlivé triedy Mikuláš so svojimi pomocníkmi – čertom a anjelmi. V triedach bolo veselo, deti sa snažili Mikulášovi ukázať, čo všetko dokážu, nechýbali básne, či piesne. Za ich výkony boli patrične odmenení a od Mikuláša dostal každý odvážlivec sladkú odmenu.

Deň sv. Mikuláša vniesol medzi školské lavice prvý silnejší vánok sviatočnej adventnej nálady, ktorá vyvrcholí vianočnými sviatkami. Medzitým však budú členovia školského parlamentu pripraviť ešte ďalšie akcie, ktorými sa budú snažiť čaro tohto obdobia ešte viac umocňovať.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore