Matematický klokan

19. marca súťažilo 67 000 žiakov z 1 453 škôl z celého Slovenska v medzinárodnej matematickej súťaži Klokan. Z našej školy sa do súťaže zapojilo spolu 104 žiakov - 82 žiakov z prvého a 22 žiakov z druhého stupňa.

Deťom sa súťažné úlohy vždy veľmi páčili. Vidieť v nich prepojenie bežného života s matematikou, sú zaujímavé a podporujú logické myslenie žiakov. Teší nás, že sa zapojilo aj 28  prvákov a veríme, že sa súťaže budú zúčastňovať až do deviateho ročníka.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore