Matematická siesta 2016

Už tradične, koncom školského roka pripravuje predmetová komisia matematiky spolu so žiakmi 9. ročníka zábavné matematické popoludnie „Matematická siesta“. Popoludnie je zamerané na odbúravanie strachu z matematiky a je určené pre žiakov 5. – 8. ročníka. Organizátori si pre nich pripravili množstvo zábavných a poučných úloh, hlavolamov, skladanie Rubikovej kocky, prezentovali pokusy z chémie a pomáhali stavať a programovať robotov z lega. Žiakov zaujali aj zábavné úlohy, ktoré riešili na tabletoch. Na záver príjemného relaxačného popoludnia každý dostal aj malú odmenu.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore