Matematická siesta

Už sa stalo tradíciou, že na konci školského roka pripraví predmetová komisia matematiky spolu so žiakmi 9.ročníka navštevujúcich matematické krúžky na našej škole popoludnie s matematikou pre mladších žiakov.

Tak sa stalo aj teraz. Dňa 2.06.2015 sa žiaci 9.ročníka spolu s vyučujúcimi matematiky venovali žiakom, ktorí prejavili záujem o logické matematické úlohy, ktoré im môžu spestriť voľný čas počas prázdnin. Organizátori si pripravili množstvo zábavných a poučných úloh zo zaujímavých webových stránok, ktorých obsahom je matematika. Okrem toho boli pripravené logické hry pre skupiny žiakov a stavanie robotov z lega. Pomedzi to boli prezentované pokusy z chémie.

Záujem žiakov o takúto aktivitu bol potešujúci, zúčastnilo sa 52 žiakov. Každý dostal malú odmenu a strávil príjemné relaxačné popoludnie. O tom, že matematika vie zaujať v každom veku svedčí to, že sa spolu bavili žiaci od 1.ročníka až po 9.ročník a nikomu nevadilo, že sa k nim pridali učitelia matematiky.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore