Matej Tóth

V rámci týždňa Fit pohybu sa štvrtáci a piataci v utorok 30.septembra 2014 stretli so slovenským reprezentantom v chôdzi Matejom Tóthom. Tento úspešný reprezentant Slovenska priblížil deťom svoju náročnú atletickú disciplínu názornými ukážkami aj besedami.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore