Lyžiarsky výcvik 2018

Žiaci 7. ročníka našej školy absolvovali v dňoch 5. – 9. 2. 2018 lyžiarsky/snowboardový výcvik v LS Králiky.

Žiaci boli rozdelený do jednotlivých družstiev, podľa ich individuálnych  schopností. Pod vedením inštruktorov zlepšovali svoje pohybové schopnosti a zručnosti.

Najväčšie pokroky dosiahli  žiaci - začiatočníci, z ktorých mnohí stáli na lyžiach/snowboarde prvý krát. Aj keď začiatky boli ťažké, často úsmevné, s mnohými pádmi a počasie nebolo veľmi žičlivé,  nakoniec všetci žiaci zvládli základy lyžovania/snowboardingu na takej úrovni, ktorá im dovoľovala využívať možnosti LS v plnej miere.

Obedňajšiu prestávku využívali žiaci oddychom  pri dobrom jedle v reštaurácii LS. Menej zdatní, bez predchádzajúcich skúseností, využili možnosť zapožičania lyžiarskeho/snowboardového výstroja v požičovni LS.

V posledný deň LV sa uskutočnili preteky v slalome. Účasť bola dobrovoľná. V dvojkolových pretekoch súťažili žiaci zo všetkých družstiev, čo dokazuje zdatnosť a zlepšenie jednotlivých  žiakov.

Veríme, že lyžiarsky výcvik bol zaujímavý a ukázal viacerým žiakom nové, zaujímavé  možnosti pohybových aktivít v peknom, prírodnom prostredí našich zimných stredísk.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore