Literárno-dejepisná exkurzia

Dňa 30.9.2015 sa triedy 9.A a 9.B zúčastnili exkurzie do Bratislavy. Exkurzia bola v rámci predmetov dejepis, slovenský jazyk a občianska náuka. Žiaci navštívili hrad Devín, Parlament SR a Bratislavský hrad. Na Devínskom hrade si žiaci vypočuli odborný výklad o tomto hrade aj o rôznych jeho zaujímavostiach a povestiach. V Parlamente SR si vyskúšali, aké je to byť poslancom, aké sú výhody a aké nevýhody tejto funkcie. Bratislavský hrad bol zlatým klincom exkurzie. Žiaci mali možnosť prezrieť si celú výstavu s názvom Ľudovít Štúr- reformátor slovenskej spoločnosti. Deň plný poznatkov žiaci využili aj na vyučovacích hodinách. Exkurzia bola zaujímavá a poučná.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore