Literárne a hudobné múzeum

Žiaci piateho ročníka sa 6. apríla zúčastnili literárnej exkurzie do Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici. Počas troch hodín sa vystriedali vo viacerých salónoch, v ktorých mali možnosť vyskúšať si odprednášané na vlastnej koži. Bábkarský salón im, okrem nových vedomostí, ktoré zúžitkujú na hodinách literatúry, priniesol možnosť vyskúšať si vodenie rôznych druhov bábok i video o známom bystrickom bábkarovi. V literárnom salóne sa dozvedeli nové informácie zo života Štefana Žáryho a Kláry Jarunkovej. V hudobnom salóne videli množno starých hudobných nástrojov, ktoré niektorí z nich videli prvýkrát. Odvážni žiaci mali možnosť zahrať si na píšťalke, fujare či pastierskej trúbe. Celá exkurzia mala pre kultúrny a literárny rozhľad žiakov obrovský význam.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore