Koniec roka v ŠKD

V utorok 28.06.2016 sa všetky deti zo Školského klubu SLNIEČKOVO pri našej škole stretli v estetickej učebni, aby vyhodnotili a uzavreli školský rok 2015-2016. Každé oddelenie vystúpilo s pripraveným programom a p. vychovávateľka Krupcová vyhodnotila plnenie projektu „ZDRAVO HRAVO“ a popriala deťom pekné prázdniny.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore